Náhradní díly

Dům, zahrada, dílna, chov

Zahradní technika

Zemědělské stroje

Komunální a lesní technika

Značkové oblečení a hračky

Navigační systém AMS StarFire 300

Navigační systém AMS  Typ stroje:

John Deere 

Výrobce:
BEER Lukáš  Manažer prodeje:
389 012 259  Telefon:
606 729 385  Mobil:
380 602 301  Fax:
lbeer@agrozet.cz  E-mail:
Po - Pá 7:00 - 17:00Pracovní doba:

  • Popis
  • Parametry
  • Video

Navigační systém AMS StarFire 300


Přesné zemědělství je jednoduše způsob, jak vám pomoci vyrovnat se aktivnějším způsobem s členitostí vašich polí. Analýza vašich polí podle požadavků specifických pro dané místo (například výnos, textura půdy, vlhkost nebo výška) vám umožňuje optimalizovat vaše vstupy a maximalizovat výstupy. Můžete-li snížit nebo přerozdělit vstupy a zvýšit výstupy, pak dosáhnete vyššího zisku. Mnohem přesnějším řízením svých vstupů navíc můžete lépe chránit životní prostředí. Nezapomeňte také na přínosy v podobě komplexních záznamů.


Balíčky pro správu techniky nabízejí řešení pro zvýšení účinnosti a užitečnosti vašich strojů. Systém řízení vozového parku vám například umožňuje monitorovat stroje na poli z domácí kanceláře. Preventivní údržba je aktivní systém podpory, který vám umožňuje řídit a monitorovat činnost vašich strojů. Postupy přesného zemědělství vám umožňují jednat na základě informací, které jste shromáždili o svých polích ... Nejprve však musíte všechna data, která jste během let nashromáždili, pochopit. To je oblast, kde vám mohou pomoci zemědělské a informační služby.


Přínosy přesného zemědělství

  • Zpřesnění zaznamenání zemědělských vstupů a činností; vnitřní a vnější proces kontroly.
  • Sběr, analýza a ukládání kritických dat o hnojivech, setbě a sklizni.
  • Maximalizace zemědělské a provozní efektivnosti; optimalizace produkce.

Poziční přijímač StarFire iTC - integrovaný modul kompenzace terénu - Terrain Compensation

V nitru pozičního přijímače StarFire iTC je integrovaný modul kompenzace terénu, který automaticky upravuje všechny výpočty pozic provedené na základě satelitního signálu o nerovný povrch a sklon.


Škálovatelná přesnost


“Škálovatelná přesnost” znamená, že vám pořízení přijímače StarFire iTC umožňuje během roku ten samý přijímač použít v mnoha činnostech a stupních přesnosti. Osvojení systému GreenStar System je tak nyní jednodušší a dostupnější. Přijímače StarFire iTC jsou kompatibilní se všemi třemi satelitními signály, které jsou v současné chvíli využívány*. Přijímač StarFire iTC nabízí manuální navádění Parallel Tracking nebo automatické navádění a řízení AutoTrac a AutoTrac Universal. StarFire iTC je kompatibilní se všemi systémy navádění John Deere a roste spolu s vašimi potřebami na navádění. Zvolte si stupeň přesnosti, který pro svou činnost potřebujete:

  • SF1: přesnost +/- 30 cm
  • SF2: přesnost +/- 10 cm
  • RTK: opakovatelná přesnost +/- 2 cm

*Kromě toho přijímač iTC spolupracuje se systémem EGNOS, bezplatná evropská služba diferenciálních korekcí. John Deere neručí za činnost a přesnost, spolehlivost a dostupnost systému EGNOS.


Systém GPS & systém StarFire


Každý naváděcí systém se opírá o systém GPS. Systém GPS pracuje s kosmickými družicemi, za jakéhokoli počasí, kdekoli na světě, 24 hodin denně. Každá družice přenáší signální informace a přijímače GPS tyto informace přebírají a vypočítávají na jejich základě svou polohu. Hrubý signál GPS určuje polohu s přesností na několik metrů – což pro precizní zemědělské aplikace nestačí. Za účelem docílení vyšší úrovně přesnosti se satelitní signál musí propojit s „diferenciálním korekčním signálem" (DGPS). Korekční signály John Deere tedy používají v této oblasti exkluzivní systém StarFire rovněž značky John Deere za účelem zajištění takového propojení, a tudíž i spolehlivých informací o poloze, a dostatečné přesnosti, aby mohly precizní zemědělské aplikace po celém světě fungovat.© AGROZET České Budějovice, a.s., U sirkárny 501/30, 371 55

Powered by ShopCentrik