„Hospodaříme na katastrech pěti obcí, takže dojezdová vzdálenost z jednoho konce na druhý je okolo 14 km. Okraje polí se hodně potkávají s lesem, to znamená velké škody způsobené zvěří. Jen co jsme schopni vyčíslit, to bývá kolem půl milionu korun ročně,“ uvedl Ing. Vladimír Spurný, předseda představenstva ZD Myslejovice.

 

Z celkové výměry 868 ha zemědělské půdy je 730 ha orné. Pšenice ozimá zaujímá kolem 220 ha, ječmen jarní zhruba 160 ha, řepka ozimá 105 ha, jetel inkarnát na osivo 60 ha a trávy na osivo asi 50 ha. Na zbývající ploše orné půdy jsou krmné plodiny – kukuřice na siláž, jetel a hrách s ječmenem na senáž. Letos se zdejší pěstitelé mohou pochlubit výbornými výsledky, podruhé v historii družstva se podařilo dosáhnout výnos u řepky 4,14 tuny, jarní ječmeny daly okolo 5,8 tuny v sladovnické kvalitě a u pšenice ozimé byl výnos 7,2 tuny a všechno zrno v potravinářské kvalitě. Družstvo má poměrně silnou také živočišnou výrobu, kterou tvoří stádo 225 dojnic českého strakatého skotu s průměrnou užitkovostí kolem 7 000 kg mléka. Chová ještě 90 prasnic a selata zůstávají ve výkrmu až do jatečné hmotnosti.

 

Univerzální secí stroj Terrasem C6 při setí řepky ozimé na pozemku o velikosti 33 hektarů.

 

V pícninách začali s technikou Pöttinger šestirotorovým obracečem EUROHIT 610 N v roce 2009. Přecházeli tehdy ze starých strojů na nové a pracovní záběr šest metrů se zdál dostačující, vzhledem k mnoha parcelám o velikosti od půl do pěti hektarů. „Obraceč sloužil spolehlivě a necháme si ho jako rezervu. Letos na jaře jsme pořídili desetirotorový obraceč HIT 10.11 T se záběrem jedenáct metrů. Nemá žádný problém ani na malých plochách, s novým traktorem 130 koní pracuje spolehlivě, rychle, perfektně kopíruje a rozhazuje hmotu. Pole, které dříve dělaly celý den tři stroje, udělal za jedno dopoledne. V letošním roce jsme o sklizni sena snad ani nevěděli,“ říká spokojeně předseda. Také třímetrová nesená disková žací lišta NOVADISC 305 z roku 2012 je podle předsedy ideální stroj na sečení jejich luk. Má vysokou výkonnost při běžném opotřebení a kvalitně poseče asi 300 ha luk ve třech sečích.

 

Dalším výkonným strojem Pöttinger na pozemcích ZD Myslejovice je univerzální secí stroj TERRASEM C6 s pracovním záběrem šest metrů. „Začínali jsme s čtyřmetrovým strojem TERRASEM 4000 K v roce 2008, a to byl pro nás v té době opravdu hit, byli jsme jím nadšeni. Když jsme v roce 2014 zvažovali přechod na modernější stroj, volba padla na stejnou značku se záběrem šest metrů. Po tříletých zkušenostech mohu říci, že to bylo správné rozhodnutí, protože vývoj šel dopředu a zpracování půdy a setí tímto strojem je ještě lepší, než u čtyřmetrové verze. Osivo ukládá rovnoměrně do požadované hloubky, co se nastaví, to vyseje, pěkně rovná pole a ve výčtu předností bych mohl pokračovat...“ říká Ing. Spurný. Kromě kukuřice s TERRASEM C6 sejí celou výměru. Výsevky u obilovin jsou vzhledem ke klimatickým podmínkám variabilní. Na podzim u ozimé pšenice dávají podle termínu setí od 170 do 220 kg osiva na hektar. U sladovnických ječmenů počítají s jarními přísušky, takže vysévají 260 až 280 kg na hektar.


 

Od jara pracuje prakticky na celé výměře desetirotorový obraceč HIT 10.11 T s pracovním záběrem jedenáct metrů. V terénu je velmi stabilní a bez problémů kvalitně obrací hmotu i na malých parcelách.